Flygande start på 2024!

Flygande start på 2024!

Intresset för Sesams kontrollerade bottentömning växer vidare Där finns flera viktiga utmaningar inom avfall och återvinning där Sesam kan vara till stor hjälp. Vi tänker på fler fraktioner att fördela med större noggrannhet, platsbrist för mottagandet där två...