Ses vi i Uppsala i november?

Ses vi i Uppsala i november?

Det ska bli oerhört inspirerande att fortsätta sprida budskapet om vad Sesam har att erbjuda på Avfall Sveriges höstmöte. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och...