Sesam kan hjälpa FN i krissituationer!

Sesam kan hjälpa FN i krissituationer!

Med bottentömmande container spelar det ingen roll hur material har hamnat inuti Efter förslag från Business Sweden har Sesam i två dagar deltagit i ett seminarium i Köpenhamn och UN City gällande upphandlingar inom FN. Vid jordbävningar, andra naturkatastrofer eller...
Stort intresse för Sesam ger stora leenden!

Stort intresse för Sesam ger stora leenden!

Under Avfall Sveriges välbesökta höstmöte i Uppsala (8-9/11) ställde Sesam ut. Via projektor visade vi bilder från Vaxholms återvinningscentral med många ”arbetande” Sesams och fina resultat gällande de fraktioner som behöver vara så rena som möjligt. Vi...