Flygande start på 2024!

Flygande start på 2024!

Intresset för Sesams kontrollerade bottentömning växer vidare Där finns flera viktiga utmaningar inom avfall och återvinning där Sesam kan vara till stor hjälp. Vi tänker på fler fraktioner att fördela med större noggrannhet, platsbrist för mottagandet där två...
Sesams tomteverkstad jobbar på :)

Sesams tomteverkstad jobbar på :)

Intresset och förståelsen för vad Sesam har att erbjuda ökar stadigt Tomten Mats här på väg till Telge Återvinning och Nortvolt Labs medan Tomten Isak rullade vidare mot Nibe. Intresset och förståelsen för vad Sesam har att erbjuda ökar stadigt. December blir en...
Sesam kan hjälpa FN i krissituationer!

Sesam kan hjälpa FN i krissituationer!

Med bottentömmande container spelar det ingen roll hur material har hamnat inuti Efter förslag från Business Sweden har Sesam i två dagar deltagit i ett seminarium i Köpenhamn och UN City gällande upphandlingar inom FN. Vid jordbävningar, andra naturkatastrofer eller...
Stort intresse för Sesam ger stora leenden!

Stort intresse för Sesam ger stora leenden!

Under Avfall Sveriges välbesökta höstmöte i Uppsala (8-9/11) ställde Sesam ut. Via projektor visade vi bilder från Vaxholms återvinningscentral med många ”arbetande” Sesams och fina resultat gällande de fraktioner som behöver vara så rena som möjligt. Vi...