Nyheter

Flygande start på 2024!

jan 31, 2024

Intresset för Sesams kontrollerade bottentömning växer vidare

Där finns flera viktiga utmaningar inom avfall och återvinning där Sesam kan vara till stor hjälp. Vi tänker på fler fraktioner att fördela med större noggrannhet, platsbrist för mottagandet där två specialtillverkade Sesam containers kan vara lösningen samt som alltid förbättrad arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet.

Just idag läser vi om hur impregnerat trä bör fördelas på ett bättre sätt framåt = farligt och ofarligt! Kanske att Sesam kan hjälpa till med detta också 🙂