Nyheter

Ses vi i Uppsala i november?

okt 3, 2023

Det ska bli oerhört inspirerande att fortsätta sprida budskapet om vad Sesam har att erbjuda på Avfall Sveriges höstmöte.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Man gör det på samhällets uppdrag med följande ledord: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Deras fina vision är ”Det finns inget avfall”. Man verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Sesams lösning kan underlätta för alla berörda gällande flera viktiga fraktioner. Viktigt att vi lyckas nå ut väl med vad vi kan erbjuda i vår pågående match mot ”vanans makt” och tippcontainers!

Avfall Sverige jobbar, bland mycket annat, med digitala utbildningar. En av dom heter ÅVC körkortet och den uppdaterades med film ifrån Vaxholms ÅVC i somras. Där ”jobbar”, som synes såväl på bilden vi valt därifrån som i filmen nedan, flera av våra Sesams på förtjänstfullt! 

Se följande länk till filmen:  https://www.avfallsverige.se/utbildningar/e-learningkurser/avc-korkortet/

Vid minsta fråga eller önskan om att få testa Sesam skarpt i just din verksamhet så finns Isak och Mats redo att svara direkt.