Användarvillkor

När SESAM Container AB (”SESAM Container”) har hänvisat till Orgalime S 2012 i en offert eller annan typ av erbjudande eller i en orderbekräftelse, ska Orgalime S 2012 och detta tillägg tillämpas på det resulterande avtalet mellan SESAM Container och köparen. Om Köparen hänvisar till andra villkor i Köparens tidigare eller senare kommunikation med SESAM Container ska dessa andra villkor endast gälla i den mån SESAM Container uttryckligen och skriftligen godkänner dessa villkor.

Köparen intygar att han/hon har tillgång till Orgalime S 2012:s villkor.

I händelse av motsägelser eller skillnader mellan detta tillägg och Orgalime S 2012 ska detta tillägg ha företräde.