Botten för vätska

Botten med uppsamling för vätska.

Botten med uppsamling för vätska.


Special-container

Anpassad special-container.

Anpassad special-container efter era speciella behov.