Dräneringsgaller

Container med dräneringsgaller.

Container med som har galler för dränering av vätskor.


Special-container

Anpassad special-container.

Anpassad special-container efter era speciella behov.