Hanterbar med truck även på långsidan

Container hanterbar med truck även på långsidan.

Container hanterbar med truck även på långsidan.


Special-container

Anpassad special-container.

Anpassad special-container efter era speciella behov.