Gummitätning

Container med gummitätning.

Extra tät container för svårt avfall.


Special-container

Anpassad special-container.

Anpassad special-container efter era speciella behov.