Brandlarm

Container med brandlarm.

När larmet utlöses stängs locket efter ca 15 sekunder.


Special-container

Anpassad special-container.

Anpassad special-container efter era speciella behov.